top of page

Tarieven

 

Telefonisch kennismakingsgesprek                                  kosteloos

Intake gesprek (30 min.)                                                     kosteloos

Coaching-  en therapiesessies (60 min.)                           € 72,50

KIES-voor mij sessies (60 min.)                                          € 72,50

Tussentijdse en/of eindevaluatiegesprek                         € 35,-

 

Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW.

 

Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag van uw kind of jongere. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangen de ouders, verzorgers een intakeformulier.

 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

 

Vergoeding

 

Kinder- & jeugdtherapie (hieronder valt tevens coaching en KIES-voor mij) kunnen meestal vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Dit valt onder de alternatieve zorg, psychosociale hulpverlening/ondersteuning. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

 

Kosten specifiek voor KIES lotgenotengroep worden vergoed bij een aantal zorgverzekeraars en/of de school. Kijk hiervoor op www.kiesvoorhetkind.nl

 

Vergoeding kan ook vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) toegekend worden. Tevens biedt het ‘rugzakje’ mogelijkheden om hulp in te schakelen voor kinderen en ouders.

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u de gemaakte kosten voor kinder- & jeugdtherapie aftrekken als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.

 

Voorwaarden

 

Als Kindercoach, Kinder- & jeugdtherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging ABvC (Algemene Beroepsvereiniging voor Counseling) Lidnummer: 118021 en als Registertherapeut BCZ® bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Lidnummer: 301467R.

Tevens ben ik erkend KIES-coach voor zowel de lotgenotengroep als voor individuele begeleiding. Zie www.kiesvoorhetkind.nl

 

Declaratie vindt plaats bij uw zorgverzekeraar onder vermelding van;

AGB code praktijk: 90-(0)59428

AGB code zorgverlener: 90-059427

 

Op de dienstverlening van KTC “de Waterling” zijn de Algemene Voorwaarden van de ABvC en RBCZ van toepassing. Zie www.abvc.nl

en www.rbcz.nu

TARIEVEN, VERGOEDING EN VOORWAARDEN

bottom of page