top of page

THERAPIE

Bij kindertherapie wordt er dieper in gegaan op de belevingswereld van het kind en/of de jongere, zijn geschiedenis en zijn relatie tot zijn omgeving. 

Kindertherapie is oplossings- en toekomstgericht

Kindertherapie stelt zich ten doel kinderen en jongeren te helpen hun eigen kracht te ontdekken. Zo kunnen de eigen hulpbronnen worden aangeboord om gebeurtenissen te kunnen verwerken. Doordat het kind gestimuleerd wordt zijn oplossing zelf te vinden, beklijft deze op lange termijn.

 

Deze methode stimuleert de ontwikkeling van het kind en vergroot zijn zelfvertrouwen.

 

bottom of page