top of page

COGNITIEVE THERAPIE

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die het kind negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die het kind negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij/zij de dingen ziet.

(Het principe is simpel. Kinderen en jongeren komen in de problemen doordat zij slechte gewoontes aanleren en deze gewoontes kunnen zij weer afleren. Doordat zij slechte gewoontes hebben, gaan kinderen vaak slecht over zichzelf denken en voelen, waardoor de kans nog groter wordt dat ze hun slechte gewoontes blijven vertonen).
 
Cognitieve gedragstherapie pakt zowel het gedrag als de in stand houdende gedachten en gevoelens aan.
In de eerste plaats uit het opsporen van negatief gedrag, maar ook door het opsporen van de gedachten en gevoelens die deze in stand houden.
 
De kindertherapeut helpt deze 'disfunctionele' gedachten om te buigen, zodat er een objectievere kijk ontstaat op de eigen gevoelens en waarnemingen en de negatieve gevoelens verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert.

 

"We kunnen allemaal leren inzien dat "negatieve" gedachten en gevoelens onze slechte gewoontes in stand houden en versterken. We kunnen allemaal leren om te doen wat we willen doen."

bottom of page