top of page

OVER MIJ

Mijn naam is Priscillia Bosscher.

Al jaren ben ik werkzaam in het bedrijfsleven. Op een gegeven moment werd het voor mij duidelijk dat ik geen voldoening meer had in dit werk en al filosoferend kwam ik tot het besef dat ik graag de richting van de kindertherapie op wilde.

 

Kindercoach, Kindertherapeut

In de avonduren ben ik de eenjarige opleiding Kindercoach gaan volgen en vervolgens de tweejarige vervolgopleiding Kinder- & jeugdtherapeut. Tijdens deze opleidingen heb ik bij diverse onderwijsinstellingen werkervaring opgedaan en gewerkt met kinderen én jongeren in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. Het contact met deze doelgroepen en hun ouders was zeer waardevol, leerzaam en plezierig. Deze onderwijsinstellingen hebben hun dank uitgesproken aan de door mij geboden uitbreiding van hun aanbod voor kinderen met diverse hulpvragen op allerlei gebieden.

 

Masterclass EMDR / RDI

Gedurende mijn opleiding heb ik de Masterclass EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) gevolgd. Dit is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

En hierop aansluitend een Masterclass RDI (Resource Development and Installation). Een manier om de persoonlijke draagkracht van een cliënt te vergroten. Met RDI wordt gewerkt aan de hand van positieve ervaringen en het toevoegen van hulpbronnen/kwaliteiten.

 

KIES-coach

Al studerende viel mijn oog op een specifieke groep kinderen en jongeren die in een echtscheidingssituatie zaten of hebben gezeten. Door deze interesse is mijn ervaringsgebied uitgebreid met de opleiding tot KIES-coach (Kinderen In Echtscheidings Situaties,) zowel in groepsverband op school, als individueel.

 

Equitherapie

In de toekomst wil ik mij specialiseren in een bijzondere vorm van therapie.

Equitherapie (therapie met de hulp van het paard).

 

Vanaf jeugdige leeftijd werk ik met paarden in de sport. Mijn ervaring is dat paarden een bijzondere eigenschap hebben. Dit dier heeft het vermogen om vanuit zijn natuurlijke "zijn in het hier en nu", de mens te spiegelen en te confronteren met zijn werkelijke ik; ontdaan van franje en "spielerei". De perfecte co-therapeut. 

 

Als kindertherapeut werk ik solistisch. Daardoor is het van groot belang mezelf te blijven ontwikkelen, uitdagingen op diverse gebieden aan te gaan en regelmatig deel te nemen aan workshops en lezingen. Daarnaast ben ik aangesloten bij een intervisie/supervisie groep (vanuit de beroepsvereniging AbvC) om diverse casussen te bespreken en om mezelf te reflecteren.

 

Mijn doel is om met ieder kind, geen één uitgezonderd, echt contact te hebben, oprecht en zonder oordeel te kunnen luisteren en kijken, om te ontdekken wat er zich afspeelt in zijn of haar innerlijke wereld.

Door het brede aanbod van verschillende methoden van coaching en/of therapie meen ik een complete en gedegen behandeling te kunnen bieden.

bottom of page